Strand-Bulletinen 15 december 2018

15 december, 2018

Idag har alla Strandbadenbor fått ett nytt nummer av Strand-Bulletinen i brevlådan.

Strand-Bulletinen 4-2018_HEMSIDA

Läs Strand-Bulletinen 4-2018 här >>

Idag har dessutom Strand-Bulletinen 15 december 2018 skickats ut med e-post.
Läs den här >>

Kommunens översiktsplan

11 december, 2018

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan för mark- och vattenanvändning fram mot 2035 med utblick till 2050.  Strandbadens Byaförening har lämnat synpunkter på detta förslag.
Synpunkter på ÖP 2035 >>

Stationstorget färdigt

6 december, 2018

Tisdag 4 december avslutade Bjäre Entreprenad sin insats på Stationstorget i Strandbaden. Nu ska Helgessons Trädgård göra de slutliga planteringarna i Stinsens trädgård och därefter är platsen färdig att tas i bruk.

Stationstorget

På bilden från vänster: Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt och Jacob von Post, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, båda från Höganäs kommun. Vidare Jan Jurkiewicz, Strandbadens Byaförening, Magnus Svederberg, parkingenjör Höganäs kommun samt från Bjäre Entreprenad, Emil Nilsson och Chrille Nilsson.

Strandbadens Byaförening framför ett stort tack till samtliga medverkande för ett mycket gott resultat.

Strand-Bulletinen 22 november 2018

22 november, 2018


skyltar hemsida
Strandbaden nästa – nästa Strandbaden!

Invigning Nyhamnsläge_450

Första tåget 1910. Foto: Troligen Peter P Lundh. Bild från Höganäs kommuns bildarkiv

höganäs-mölle med biljett_450

Sista tåget 1963. Bild från filmen ”Sista tåget till Mölle”. Biljett från Sven-Åke Wallenholm.

Spåren rivs_450

Spåren rivs. Bild från filmen ”Sista tåget till Mölle”.

Läs Strand-Bulletinen här >>

Strand-Bulletinen 17 november 2018

19 november, 2018

granen_450
- Snart julmarknad med rekordmånga utställare
- Strandbadens egen julgran tänds – igen!
- Slutspurt på Stationstorget

Läs Strand-Bulletinen här >>